Проектиране и авторски контрол

Проектиране и авторски контрол      Фирма “Венто Техник” ООД разработва индивидуални проекти по отопление вентилация и климатизация в зависимост от спецификата на обекта, които отговарят на нормативните актове действащи на територията на нашата страна. Проектантите непрекъснато предлагат нови технически решения и идеи в своите разработки, съобразени с вашите изисквания. Ние сме екип, който се старае да предлага качествени и максимално бързи услуги. Целите ни са, да удовлетворим представите и желанието на клиента за комфорт и уют, посредством добро качество и висок професионализъм. За нас е важно клиентите да са доволни и да се работи според техните условия, за това работим прецизно и коректно на ниски цени. Проектантският опит може да се нарече богат, като се вземат предвид различните по големина и специфика обекти.
Само част от обектите са:
Проектиране и авторски контрол    - Климатични инсталации хигиенно изпълнение на клинични лаборатории и операционни помещения
   - Спортни съоръжения – закрити спортни зали, закрити плувни басейни, oбезмъглителни инсталации фитнес зали, SPA центрове и т.н.
   - Прецизни климатични инсталации за поддържане на микроклимат в обществени и бизнес сгради
   - Нафтови стопанства и газови инсталации
   - Противодимни инсталации на стълбищни клетки и асансьорни шахти във високи сгради
   - Множество хотели и хотелски комплекси
Проектиране и авторски контрол Цените за проектиране се съобразяват със сложността на обекта, изискванията на клиента, сроковете за изпълнение и нормите, определящи минималните цени за проектиране. На всяко ваше запитване ще бъде дадена цена за проектиране в съответствие с описаните условия. Всички въпроси ще бъдат уточнени с проектантите. Допитвайки се до нас, Вие получавате най-доброто инженерно решение за Вашият обект от гледна точка на инвестиция и постигната ефективност на инсталациите.
В цялостната си дейност Фирма “Венто Техник” ООД се стреми към разширяване обхвата и качеството на предлаганите стоки и услуги чрез професионализъм, опит и европейски работни стандарти.