Проектиране и авторски контрол

Фирма “Венто Техник” ООД разработва индивидуални проекти по отопление вентилация и климатизация в зависимост от спецификата на обекта, които от своя страна отговарят на нормативните актове действащи на територията на нашата страна. Проектантите непрекъснато предлагат нови технически решения и идеи в своите разработки, съобразени с вашите изисквания. Проектантският опит може да се нарече богат, като се вземат предвид различните по големина и специфика обекти.

Ние предлагаме доставка, монтаж и сервиз на качествена климатична и вентилационна техника. Предлаганите от нас съоръжения и инсталации са с доказана надеждност и икономичност. Ние сме екип, който се старае да доставя качествени съоръжения в максимално кратки срокове. Фирмата ползва отстъпки от официалните вносители на много от известните марки техника и осигурява пълен гаранционен и следгаранционен сервиз с оригинални резервни части.

Доставка
Изпълнение

Фирмата разполага с монтажни групи за изпълнение на вентилационни и климатични инсталации. Съобразявайки се с вашите нужди, заедно намираме оптималното решение за дома, малкият ви и среден бизнес. Предлагаме експертен оглед на помещението, в което ще бъдат монтирани инсталациите, както и препоръка за най-подходящата марка или технология, за съответния обект. За нас е важно клиентите да са доволни и да се работи според техните условия и изисквания.