Полезно

   Тази техника става все по популярна в днешния свят осигурявайки комфорт през лятото и икономично отопление през зимата. От друга страна подобряването на съвременните технологии доведе до възможността да се произвеждат много по качествени, много по виско-ефективни и много по евтини климатици. Съвременния климатик е доста лесен за употреба, но преди да се монтира и пусне в употреба е необходимо да се направи известно запознаване за особенностите при избора на климатици.


   Съществува голямо разнообразие на климатици - различни технологи (обикновен,инверторен, DC инвертор и т.н.), различни марки, производители, вносители. Това разнообразие предполага търсене на информация за да може да се ориентирате как трябва да постъпи в случай, че решите да закупите климатик


   Климатика е машина, която премества енергия във вид на топлина от едно място на друго. В зависимост от нуждите ви почечето климатици могат преместват тази топлина от помещението в околната среда и обратно. Това движение на топлина използва един фундаментален физичен закон, който се отнася до поведението на газовете при промяна на температурата и налягането (наречен "Цикъл на Карно"- всъщност цикъла на Карно е идеален случай- нещо, което в природата не съществува именно затова всеки климатик като всяка друга машина само се стреми към постигане на максимално доближаване до идеалните условия). Така този закон е основен за работата на всички произвеждани съвременни климатици, но за може да се реализира климатиците обикновено имат и спомагателни възли и агрегати, чрез които се цели постигането на колкото е възможно по- добро симулиране на "Цикъла на Карно".


   Един от най-важните агрегати в климатика е компресора. Неговата функция е да повиши налягането на работния газ ( фреон) и да го движи през цялата система. Много често, може би сте чували за обикновен климатик, инверторен климатик или DC инверторен климатик. Всички тези имена идват от вида на компресора, който се намира в климатика или по скоро за начина на работа на електромотора, който задвижва бутало, перката или винта на компресора. Тъй като днес много често се използва електрическа енергия за захранването съвременните компресори, те съдържат електромотор, който превръща електрическата енергия в налягане на работния газ. Това, което трябва да имате предивд тук е, че този електромотор може да е с постоянна мощност или неговата мощност може да се променя в зависимост от условията. При всички случаи контролируемата мощност е за предпочитане пред постоянната и за това компресорите, които имат възможност да променят работната си мощност са за предпочитане. Именно заради това инверторните климатици в много от случаите са за предпочитане, тъй като те използват точно такива компресори, чиято мощност може да бъде контролирана. От друга страна възможността за управление на мощността на електромотора не е единствения важен параметър. По скоро най-важния параметър е коефициента на полезно действие на този мотор (КПД). Става въпрос за това какво количество енергия консумирана от електрическата мрежа бива трансформирана в желаната от нас енергия. В случая на климатик енергията се използва за повишаване на налягането на работния газ. Както казахме няма идеална машина и част от енергията се превръща в топлина. Това може да ви изглежда на пръв поглед добре но всъщност целта на електромотора е не да превръща електрическата енергия в топлина, а да я превърне в повишаване на вътрешното енергийно състояние на газа, което се изразява в налягане. Така компресора, който представлява съвкупност от електромотор и механичен елемент, които въздейства на работния газ е един от най-важните агрегати на един климатик.


   Вторият важен компонент от един климатик е работния газ - фреона.. По принцип в "Цикъла на Карно" се говори за идеален газ и докато съвременните технологии позволяват да произвеждаме компресори с КПД много близко до идеалното, това все още не е валидно за фреоните. Тук има и един друг проблем: много от добрите фреони, които се произвеждаха в миналото се оказах вредни вещества за озоновия слой, който ни предпазва от вредното за нас ултравиолетово лъчение и бяха обвинени като главни виновници за изтъняването на този слой. Поради тази причина се наложи те да бъдат забранени за производство със закон и съответно да започне търсене на нови химични формули, които да удоволетворят нуждите на съвременната климатична техника. Количеството и качеството на фреона в даден климатик са от много голямо значение, тъй като именно той пренася енергията от точка А до точка Б. Затова е много важно точно колко количество топлина той би могъл да акумулира в себе си, така че за една и съща работа на компресора да може да се пренесе колкото е възможно повече топлина.


   Третият много важен компонент в съвремнния климатик е топлообменника. Всъщност в климатика има поне два топлообменника- един извън помещението, което се климатизира и един вътре в него. Много често се случва в помещенията да има повече от едно вътрешно тяло и съответно повече от два топлообменника, но принципа си остава същия. Задачата на топлообмениците е да отнемат топлина от точка А и да я предадат на фреона, който компресора придвижва до точка Б и там фреона отдава топлината на другия топлообменник, който от своя страна я отдава на средата около него (въздуха).